دکتر دانشپور در مصاحبه با روزنامه ایران: "هویت را از محله نگیریم"
شیوه های پاسخگویی مختلفی درباره بافت های فرسوده تاکنون مطرح بوده مثل ماجرای پروژه نواب، اما در این پروژه که رفع مشکلات بافت های فرسوده مد نظر بود اصلا به موضوع بافت نپرداخته و تنها به جداره های شهری اکتفا شد.
در این پروزه در واقع موضوع اصلی با موضوع دیگری عوض شد چون بحث اصلی، ماجرای توسعه بزرگراه چمران بود که به تغییر شکل بافت محله نواب به معنای نوسازی آن منجر شد که نتیجه آن امروز محل نقد است.هویت را از محله نگیریم
دکتر عبدالهادی دانشپور رئیس گروه آموزش شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران در این باره به ایران می گوید که:  در پروژه نواب جداره بلند و محکم، بافت یک محله را تخریب و از کار انداخته اما به پشت جداره هرگز نپرداخته و برای آن چیزی نیندیشیده است.
وی تصریح می کند: اگر بخواهیم پروژه نواب را به عنوان یکی از شیوه های برخورد با بافت های فرسوده بدانیم و ان را در نوسازی بافت های فرسوده ارزیابی کنیم باید از آن به عنوان یک طرح ناموفق نام ببریم.
دکتر دانشپور خاطرنشان می کند: بعد از پروژه نواب با موضوع دیگری روبرو شده و آن این بود که در دهه گئشته نوسازی بافت های فرسوده تنها، تغییر لباس و نو کردن آن از نظر کالبدی نبوده، بلکه یک نوع تقاضا برای نوسازی های دیگر هم مطرح بوده.ادامه مطلب
سخن آعازین

 

چالش‌هاي موجود در شهرها و به ویژه کلانشهر تهران نظير پايين آمدن سطح كيفيت زندگي شهروندان، عدم توجه به خواست‌ها و نیازهای شهروندان در برنامه‌ها و تصمیم‌ها، عدم توجه به كيفيت عرصه‌هاي عمومي شهرها، بافت‌هاي فرسوده شهري،دکتر دانشپور مشکلات زیست محیطی و ... از يك سو و اهمیت و ضرورت حضوردانشگاهیان و متخصصان با تجربه در شوراها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اداره و مدیریت شهرها از سوی دیگر، من را بر آن داشت تا شرکت در چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را در شرایط کنونی مهم‌ترین وظیفه خود بدانم.همچنین بر این باورم که با توجه به تجربه سه دوره پیشین دو نکته بیش از پیش اهمیت می‌یابد. اول حضور پررنگ در انتخابات شوراها چرا که با توجه به شرایط و چالش‌های کنونی پیش روی شهرها، اهیمت آن کمتر از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نیست و دوم اهمیت انتخاب افراد متخصص، دانشگاهی، متعهد و آشنا به امور شهری.